Podpis elektroniczny ma wiele zalet, ale najważniejszą jest ta, że jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami i urzędami drogą elektroniczną. Dostępność urzędów i instytucji online przez 7 dni w tygodniu nonstop daje nam niewątpliwą oszczędność czasu, którego tak nam wciąż brakuje.

 

Obszary zastosowania e-podpisu.

 

1. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).

Do podstawowych korzyści wynikających z przejścia na system elektronicznej dokumentacji należą:

 

 • rezygnacja z prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej,
 • uproszczenie archiwizacji,
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów,
 • zmniejszenie pracochłonności i czasu tworzenia dokumentacji medycznej
 • zmniejszenie kosztów prowadzenia jednostki,
 • przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami.

  

2. Zwolnienia lekarskie.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym. Do wystawiania e-zwolnień wystarczy zakupić zestaw do podpisu elektronicznego.

 

3. Elektroniczne deklaracje podatkowe.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż pięciu pracowników jest zobligowany do składania deklaracji PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej.

Do przesyłania deklaracji podatkowych bezpośrednio z portalu e-Deklaracje osoba upoważniona do składania e-deklaracji powinna zakupić zestaw do podpisu elektroniczego.

 

4. Elektroniczne faktury.

E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia, a jej wysłanie drogą elektroniczną w postaci pliku w formacie PDF zastępuje przesłanie listem faktury w formie papierowej. Wydrukowanie obrazu e-faktury, np. do celów akceptacji wewnątrz firmy, jest możliwe, lecz powstały w ten sposób papierowy obraz e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowana w postaci elektronicznej. Ma ona taka samą wartość prawną, jak zwykła faktura w formie papierowej. Faktura elektroniczna może być podpisana za pomocą podpisu elektronicznego opatrzonego certyfikatem kwalifikowanym.

  

5. Krajowy Rejestr Sadowy.

Sądy rejestrowe zostały wyposażone w kwalifikowane certyfikaty oraz aplikacje pozwalające na składanie bezpiecznych podpisów elektronicznych.Portal Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia:przeglądanie podstawowych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, czyli nazwę, nr KRS, adres, skład członków Zarządu lub innego organu oraz zasady reprezentacji,składanie wniosków rejestrowych załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal,odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.

 

6. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

System e-GIODO umożliwia m.in. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji poprzez Internet. Elektroniczny formularz można wypełnić przy użyciu programu zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną.

 

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne, którzy są obowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich korekt w postaci elektronicznej – za pomocą programu „Płatnik” lub innego programu interfejsowego spełniającego warunki opublikowane na stronach internetowych ZUS – muszą te dokumenty opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

8. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF. Przesyłane dane muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który z mocy ustawy o podpisie elektronicznym jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Obowiązek przesyłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15 000 euro, lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, dotyczy wielu tzw. instytucji obowiązanych.

    

Należą do nich m.in.:

 

 • banki,
 • domy maklerskie,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • fundusze inwestycyjne,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe,
 • kantory,
 • notariusze,
 • domy aukcyjne,
 • antykwariaty, lombardy, komisy, fundacje.
Co to jest certyfikat kwalifikowany?
Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
Rodzaje zestawów z certyfikatem kwalifikowanym
W ofercie znajdują się dwa rodzaje zestawów z certyfikatem kwalifikowanym:
 • Zestaw CERTUM standard
 • Zestaw CERTUM bez czytnika
 • Zestaw CERTUM mini
Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego
Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.
Rodzaje certyfikatów kwalifikowanych
Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Zaufali Nam

O naszym profesjonalizmie świadczy wieloletnie doświadczenie i setki zadowolonych klientów

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij